Voor patiënten, professionals in medische beeldvorming en ziekenhuisbeheerders heeft de digitalisering van de zorg een enorme impact gehad. De manier waarop zorg wordt georganiseerd is gestroomlijnder en een nieuwe efficiëntie binnen het ecosysteem van de gezondheidszorg is geïntroduceerd. Hier volgt een overzicht van hoe wij de impact van digitalisering, consumerisering, budgetdruk en Covid zien, op korte en lange termijn, en de implicaties voor medische beeldvorming en gezondheidszorg.

 

Covid als katalysator voor verandering

Hoe heeft de pandemie bijgedragen tot veranderingen in de medische beeldvorming en de gezondheidszorg?

De pandemie is een belangrijke motor geweest voor verandering. Een belangrijke reden is de aanzienlijk toegenomen behoefte aan op afstand beoordelen van onderzoeken. Bovendien staan de budgetten als gevolg van Covid-19 nog meer onder druk door de daling van het aantal patiënten en de toename van doorlooptijden bij onderzoeken, wat betekent dat ziekenhuizen ook op zoek zijn naar de meest kosteneffectieve oplossingen. Bovendien is er een toenemende vraag naar netwerken en samenwerking tussen ziekenhuizen - wat ook een drijfveer is voor het gebruik van webgebaseerde cloudoplossingen zoals PACSonWEB als PACS.

De markt voor gezondheidszorg en medische beeldvorming

Hoe is de markt van de gezondheidszorg veranderd?

In het algemeen zijn er vier belangrijke ontwikkelingen: patiënten evolueren naar consumenten (ze hebben de data, maar zoeken duiding en interpretatie); zorgsystemen worden slimmer (smart care - bijvoorbeeld door AI of slimme sensoren); zorg wordt meer beschikbaar en staat dichter bij de patiënt (care anywhere - denk aan wearables, apps, webgebaseerde tools); en gezondheidsdata worden steeds meer geanalyseerd en uitgewisseld (data driven healthcare - uitwisselingsplatforms, big data, etc).
Digitalisering heeft het voor patiënten veel gemakkelijker gemaakt om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens, terwijl wearables en andere apps zorgen voor nog meer gezondheidsgegevens waarmee rekening moet gehouden worden. Bovendien treden patiënten steeds vaker op als hun eigen zorgmanagers, ze verzamelen gegevens (waaronder online [mis]informatie) en voeren thuis tests uit. Ze rekenen op hun zorgverleners voor hulp bij de interpretatie van gegevens, advies over diagnoses en behandelingen en beter beheer van hun gezondheid.
De druk op de ziekenhuizen verandert ook. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met een toenemende vraag naar zorg, met een groeiend volume aan gegevens en ze zijn steeds meer verplicht samen te werken. Daarnaast staan de ICT-budgetten onder druk, terwijl het aandeel van ICT binnen het ziekenhuis toeneemt. Mede hierdoor en omdat specifieke zorg niet meer door elk ziekenhuis afzonderlijk kan worden geleverd, zijn ziekenhuizen soms genoodzaakt samen te werken of te fuseren.

Hoe zit het met veranderingen in de medische beeldvorming?

Radiologie zelf verandert ook voortdurend door meer geavanceerde technieken en apparatuur, het aantal en de soorten onderzoeken en de toenemende mogelijkheden van ICT met nieuwe oplossingen die het radiologieproces efficiënter maken. Bovendien hebben deze factoren een impact op de medische beeldvorming:

  • Slimme zorg: het bekijken van beelden en het stellen van een diagnose worden steeds kwalitatiever en efficiënter. De radioloog wordt hierbij geholpen door systemen die (1) sneller en beter de juiste informatie weergeven (bijv. hanging protocols, consolidatie van patiëntgegevens, etc.), en (2) helpen bij de diagnose (3D processing en AI.) De radiologen zelf subspecialiseren steeds meer, één radioloog kan niet langer 'alles' doen. Samenwerkingsverbanden groeien of worden intenser.
  • Zorg overal: Dit heeft verschillende facetten. Courante onderzoeken moeten zo dicht mogelijk bij de patiënt worden uitgevoerd; gespecialiseerde onderzoeken meer en meer centraal. Radiologen moeten op afstand een diagnose stellen en hoeven niet meer op de locatie te zijn waar het onderzoek wordt uitgevoerd (vaak alleen nog wel bij echografie). Daarnaast neemt de vraag naar thuiswerken toe. De patiënt gaat niet altijd naar dezelfde instelling voor een onderzoek, terwijl de gegevens overal beschikbaar moeten zijn in zijn of haar verdere zorgtraject. De radioloog heeft ook behoefte aan ziekenhuisoverstijgende vergelijkende onderzoeken.
  • Datagestuurde gezondheidszorg: De nieuwe modaliteiten leveren meer en betere gegevens op (vooral, maar niet alleen, beelden) die moeten worden verwerkt, opgeslagen, geanalyseerd en beoordeeld. Een ziekenhuis werkt vooral met beelden en in elke regio is er een bewaarplicht van vele jaren. Radiologen moeten ook over steeds intelligentere systemen beschikken om de grote datavolumes te kunnen beoordelen.
Hoe heeft de PACS-markt zich ontwikkeld?

PACS is een commodity geworden en wordt niet langer beschouwd als gespecialiseerde software. De functionaliteiten van een PACS breiden zich voortdurend uit, de meeste zijn gemeengoed geworden. De prijzen voor PACS zijn in de afgelopen 20 jaar voortdurend gedaald omdat er minder infrastructuur nodig is en omdat de software steeds volwassener is geworden en op gangbare technieken kan worden gebaseerd. De functionele eisen zijn daarentegen gestegen, samen met de verwachtingen van de eindgebruiker. Service blijft zeer belangrijk. De meeste tijd en geld wordt nu besteed aan implementatie en configuratie. Dit is waar PACS-oplossingen volgens ons nog veel winst kunnen boeken. Door slimmer om te gaan met de organisatie (vb. Smart Hanging Protocollen, Consolidatie van gegevens, … ) of de implementatie te beperken door te connecteren (met de cloud) in plaats van te installeren, kunnen de kosten worden beperkt.

De cloud en 'pure' webgebaseerde technologie

Hoe heeft cloud-gebaseerde technologie zich ontwikkeld?

Cloudtechnologie in de gezondheidszorg wordt steeds gebruikelijker. Sommige ziekenhuizen zijn nog terughoudend, maar we zien steeds meer openheid op de markt, op voorwaarde dat aan de veiligheidseisen en wetgeving wordt voldaan. Veel PACS-leveranciers beschouwen cloud als een optie om hun software gewoon in een datacenter te installeren. Voor ons zorgt ‘pure’ cloud er echter voor dat een ziekenhuis alleen maar hoeft te connecteren en dat ziekenhuizen gemakkelijk middelen en gegevens kunnen delen.

Welke implicaties hebben cloudoplossingen inzake beveiliging?

Beveiliging moet een topprioriteit zijn voor elke cloudspeler. Een kwaliteitssysteem om de beveiliging en de veiligheid van de patiënt te waarborgen is noodzakelijk. Het systeem moet ook veilig van ontwerp zijn, wat betekent dat elk proces (ontwikkeling, implementatie, onderhoud) is ontworpen om de risico's zo laag mogelijk te houden. Voor de klanten is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn, over de technologieën en processen, maar ook over de echte risico's en hoe daarmee wordt omgegaan.

Door de juiste cloudpartner te kiezen, kunt u er zeker van zijn dat de experts die uw gegevens beschermen, op de hoogte zijn van alle nieuwste cyberbedreigingen en begrijpen hoe ze deze moeten bestrijden. (Waarschijnlijk beter dan uw interne IT-ondersteuning.)

Wat is ‘pure’ cloud-gebaseerde technologie? Waarom is dit belangrijk in de medische beeldvorming?

Cloud-gebaseerde technologie heeft veel voordelen:

  • Radiologen zijn niet langer gebonden aan een bepaald werkstation. Meer en meer onderzoeken worden op afstand gerapporteerd (thuis of in een andere instelling).
  • De PACS-systemen evolueren en moeten vaak geüpgraded worden om aan de eisen/verwachtingen te blijven voldoen. Dankzij webtechnologie is het niet nodig de clients te upgraden, alleen de centrale omgeving moet worden geüpgraded.
  • Elk platform wordt ondersteund. Een gebruiker (radioloog/arts/patiënt) kan met de juiste toegangsrechten gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie op elk apparaat.

Nieuwe ontwikkelingen voor PACSonWEB

Wat zijn de laatste ontwikkelingen met het PACSonWEB platform?

In 2021 hebben we twee belangrijke ontwikkelingen geïntroduceerd:

  1. We lanceerden de volledige workflow voor de radioloog: multimonitor, met alle tools, enz. Dit was het laatste stukje van de puzzel voor ons ecosysteem, maar ook het meest uitdagende. Om de volledige diagnostiek te kunnen doen anytime anywhere via een internetverbinding, moet het systeem snel zijn, zelfs met grote datasets, en de volledige workflow en de volledige toolset van de on-premise systemen bevatten, inclusief spraakherkenning. Voor 3D hebben we een partnership met Siemens.
  2. Integratie van de volledige ziekenhuistijdlijn van de patiënt, inclusief gegevens van andere ziekenhuizen/klinieken.

Met deze uitgebreide functionaliteit is PACSonWEB echt toonaangevend als een ‘pure’ cloud-gebaseerde PACS oplossing die de manier waarop u werkt optimaliseert en voldoet aan uw behoeften van vandaag en in de toekomst.

Wilt u meer weten over PACSonWEB?

Neem contact met ons op via info@dobcomed.com